PKN
Gereformeerde Kerk Aarlanderveen
 
Een nieuw seizoen Een nieuw seizoen
Pastoraal nieuws
Gemeentenieuws algemeen
Na de zomer is het goed om weer aan de slag te gaan. Een tijdje stilte wat betreft vergaderingen of andere avondactiviteiten is best wel even fijn, maar nu gaan we er allemaal weer met frisse moed tegenaan.
Het winterseizoen is inmiddels gestart, eerst met de gezamenlijke gemeentedag en afgelopen zondag met de Startdienst.
De eerste kerkenraadsvergadering hebben we achter de rug. Clubs en besturen zijn alweer begonnen met het plannen van allerlei activiteiten. Ook voor hen zijn de eerste vergaderingen alweer geweest of gepland. We hopen dat de inzet van de mensen die dit allemaal voor u en jou doen, niet voor niets is en dat we fijne en goede ontmoetingen mogen hebben.
 
Catechisatie
Alle catechisanten hebben een uitnodiging gekregen voor het nieuwe seizoen. De avonden worden gehouden in de consistorie van de kerk en zijn op woensdagavond van 19.30 uur tot 20.30 uur.
Het is de bedoeling dat we het bijbelboek Esther gaan bespreken.
We hopen op goede bijeenkomsten, waarin God, geloof en hoe ermee te leven in onze samenleving, vorm kan krijgen door onze zoektocht in het boekje over Esther.
 
Als er mensen zijn, oud of jong, die belijdenis van hun geloof willen doen, willen zij dit dan laten weten aan mij of aan onze jeugdouderling Rudy van Vliet? Dan kunnen we met u en jou afspraken maken, hoe en wanneer we dit gaan doen!
 
 
Jongeren 20+
Een aantal jongeren komt om de 4 á 6 weken samen op vrijdagavond vanaf 20.00 uur in de consistorie van de kerk. De eerste bijeenkomst is op vrijdagavond 7 oktober a.s.
Jongeren die graag willen praten met elkaar over het geloof en hoe ga je dat doen, samen of alléén, wel of niet in de kerk. De eigen inbreng is erg belangrijk en krijgt alle aandacht!
Dit jaar gaan we beginnen met het bijbelstudieboekje Aan tafel. Hierin staan acht gedeeltes over gesprekken met Jezus uit het Evangelie van o.a. Mattheüs,  Lucas en Johannes.
 
Bijbelstudiekring 50+
De Bijbelstudiekring is van start gegaan op maandag 12 september. Het boekje Jezus in het Johannesevangelie, is onze inspiratiebron voor deze avonden. Door de thema’s in dit boekje, worden we vaak verrast. Het evangelie van Johannes heeft ons veel meer te zeggen dan we gedacht hadden.
De avonden beginnen om 20.00 uur in de consistorie van de kerk. Weet dat u welkom bent op één van deze avonden.
 
Keukentafelgroep
De groep is, voor het eerst na de zomervakantie, bij elkaar gekomen op dinsdag 20 september bij mij thuis. De avonden beginnen om 20.00 uur.
In het nieuwe seizoen gaan we, na het afsluiten van het boekje over de Hebreeënbrief van ds. A. Troost, beginnen in het boek Om te geloven heb ik de kerk nodig geschreven door ds. H. Overeem, predikant in de protestantse gemeente Boskoop.
Kan de kerk voor ons een vindplaats van heil zijn, van vreugde, vergeving, vriendschap en waarom zou ik naar de kerk gaan?
Benieuwd ben ik, hoe er na de bespreking van dit boek, over gedacht wordt, en wat het ons voor gesprekken zal opleveren!
Als u nieuwsgierig bent geworden, kom gerust een avond bijwonen en ervaar eens hoe het is om met elkaar in gesprek te gaan en dan vooral, hoe je zelf als gelovige in het leven staat en hoe je er vorm aan geeft.
Wilt u informatie hierover, bel of mail mij gerust!
Dit geldt voor alle bovenstaande activiteiten.
 
De kerkenraad en ik hopen dat we elkaar mogen tegenkomen bij een van de bovengenoemde activiteiten of in de kerkdiensten op de zondagmorgen.
Mogen de volgende woorden u en jou tot zegen zijn:
                              
Zoals het water van de zee, zo is Hij die Levend Water is:
Hij stroomt ons tegemoet: eb en vloed.
Soms overstroomt Hij je, verder en verder vloeit Hij
op het strand van je ziel.
Soms trekt Hij zich terug en is het alsof Hij nooit nabij is geweest.
Of toch?
waar Hij ooit was, blijft altijd iets achter van de wijde zee,
al is het maar een schelpje, waarin je de hemel zingen hoort.
 
Met vriendelijke groet,
mevr. J. (Joke) Pennewaard-Duiveman.
pastor@gereformeerdekerkaarlanderveen.nl
terug
 
 

Kerkdienst
datum en tijdstip 23-06-2024 om 09:30
meer details

Gezamenlijke dienst in de Maranathakerk
datum en tijdstip 30-06-2024 om 09:30
meer details

 
Gereformeerde kerk Aarlanderveen
Bezoek- en postadres:
Dorpsstraat 107
2445 AL Aarlanderveen
Tel: 0172-571546

Kerkenraad:
scriba@gereformeerdekerkaarlanderveen.nl
 
 
Website
Heeft u vragen, opmerkingen of aanvullingen op deze website?
Neem dan a.u.b. contact op met de webredactie

Privacyverklaring
 
 
Gereformeerdekerkaarlanderveen.nl wordt gehost door Protestantsekerk.net, een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V. - Copyright 2014-2024 Gereformeerde Kerk Aarlanderveen