PKN
Gereformeerde Kerk Aarlanderveen
 
Regionale agenda van de kleine gemeentes rond Ter Aar voor februari 2019     Regionale agenda van de kleine gemeentes rond Ter Aar voor februari 2019    

Regionale agenda van de kleine gemeentes rond Ter Aar voor februari 2019    

Zo. 3 febr. 9.30 uur Plusdienst. Zevenhoven. Dorpskerk
 Zo. 3 febr. 17.00 uur Sing-in. Nieuwveen. Ontmoetingskerk
Zo. 3 febr. 9.30 uur. Zondag v.h. Werelddiaconaat. M.m.v. Zanggroep 'Spirit'.
Zo. 10 febr. 9.30 uur Dienst voor jong en oud. Ter Aar. Geref. kerk
Zo. 10 febr. 9.30 uur Zendingsdienst. Zevenhoven. Dorpskerk
Zo. 10 febr. 18.30 uur Jeugddienst. Ter Aar. Hervormde kerk. Voorganger: Martijn de Jong uit Alphen a.d. Rijn. M.m.v. gospelband.
Zo. 10 febr. 18.30 uur Taizé-viering. Herv. kerk. Nieuwkoop. M.m.v. muziekgroep.
Zo. 17 febr. 19.00 uur Jeugddienst. Woerdense Verlaat. Geref. kerk.
Zo. 24 febr. 19.00 uur Zangdienst. Zevenhoven. Dorpskerk

Toelichting: Nieuwveen. Ontmoetingskerk
3 febr Nieuwveen: sing-in voor iedereen die van zingen houdt en graag zijn of haar lievelingslied wil opgeven.

Toelichting: Ter Aar. Herv. Kerk
In deze jeugddienst zal voorgaan Martijn de Jong uit Alphen a/d Rijn. Met muzikale medewerking van een gospelband. Na afloop koffie, thee en fris achter in de kerk.

Toelichting: Ter Aar. Geref. kerk  
10 februari, Dienst voor jong en oud: Na Sirkelslag wordt er een dienst voor jong en oud georganiseerd met hetzelfde thema, waarin alle gemeenteleden meer horen over Sirkelslag. Het gemeenteorkest zal dan spelen en we hopen dat het een dienst wordt, waarbij zowel jong als oud zich thuis voelt, door mooie, bekende liederen en een aansprekende preek
 

 
Wijkindeling: Wijkindeling:

Wijkindeling:
Wijk I: Ter Aar, Alphen a/d Rijn, Langeraar,
Nieuwkoop
A.F. Mourits-Blom                                                              tel. 0172-572080
 
Wijk II: Dokter van der Windhof, Maarten
Bogaardhof, Zuideinde
M.C. Verburg-Smit                                                             tel. 0172-573541
 
Wijk III: Achtermiddenweg, Dorpsstraat, Hogedijk,
Jacob van Damstraat, Kerkvaartsweg, Machineweg,
Noordeinde, Stationsweg, Van der Leeplein
Tijdelijk: A.F. Mourits-Blom en M.C. Verburg-Smit                                     
 
Jeugd en jongeren
P. Cornelissen                                                                     tel. 06-22262984
 

 
Avondmaalsproject 2017 en 2018 Avondmaalsproject 2017 en 2018Misschien heeft u in de afgelopen maanden in de krant of een kerkblad al iets gelezen over het aanstaande vertrek van ds. Rik Mager als predikant van Zevenhoven en Woerdense Verlaat. Met zijn echtgenote Caroline wordt hij door de Gereformeerde Zendingsbond, een zendingsorganisatie binnen de PKN, uitgezonden naar Rwanda.
Het echtpaar Mager heeft de kerkelijke gemeenten die deel uitmaken van de classis Alphen a/d Rijn gevraagd hun werk financieel te steunen. De kerkenraad heeft daarom in zijn vergadering van 16 november j.l.  besloten de  5 avondmaalcollectes in 2017 voor dit doel te bestemmen. 
Het echtpaar Mager heeft inmiddels laten weten blij verrast te zijn met onze steun voor hun werk en voorgesteld op een doordeweekse avond in januari of begin februari bij ons langs te komen om nader kennis met hen te maken en meer over hun werk voor de GZB te vertellen. Daarop vooruitlopend alvast wat informatie.
 
Wie zijn wij?
Rik studeerde Theologie in Apeldoorn, Amsterdam en Tübingen (Duitsland). Hij heeft ervaring als gemeentepredikant in twee gemeenten in het Groene Hart. Zijn hart ligt bij toerusting en jeugdwerk. Het is geweldig om te zien hoe mensen door Gods Geest veranderen en groeien in geloof. Als theologisch trainer zal hij een curriculum ontwikkelen en voorgangers opleiden om op een Bijbelse manier de plaatselijke gemeenten te dienen en op te bouwen. Zo is de kerk dienstbaar aan de mensen.
Caroline studeerde Orthopedagogiek in Utrecht en Amsterdam. Ze heeft gewerkt als dyslexiespecialist in het basisonderwijs. Ze geniet van kinderen die eerst dachten iets niet te kunnen en in de loop van de tijd helemaal  opbloeien en zelfvertrouwen krijgen.  Zij zal haar kennis inzetten
om kinderen met minder kansen een toekomstperspectief  te geven.
 
Uitzending
Vanuit de Protestantse Gemeente Zevenhoven en de Gereformeerde Kerk van Woerdense Verlaat hopen we begin 2017 uitgezonden te worden naar Kamembe, een plaats in het zuidwesten van Rwanda, om onze theologische en orthopedagogische kennis en ervaring in te zetten voor het Koninkrijk van God. Dit doen we samen met de Anglicaanse kerk in het bisdom Cyangugu.
De GZB wil mensen bereiken met het evangelie, zodat ze gaan leven zoals God het bedoelt. Daarom is het belangrijk dat gemeenten we- reldwijd met elkaar verbonden worden om elkaar te helpen en van elkaar te leren.
In Rwanda werkt de GZB samen met de Anglicaanse kerk om dat doel handen en voeten te geven.
Samen met de Protestantse Gemeente Zevenhoven, de Gereformeerde Kerk van Woerdense Verlaat en de GZB is het echtpaar Mager in februari 2017 uitgezonden naar Rwanda om hun theologische en orthpedagogische kennis en ervaring in te zetten voor het Koninkrijk van God.
U kunt hen volgen via  www.gzb.nl/duizendheuvelsvolvreugde

 

 
 

Jeugddienst in de Hervormde Kerk
datum en tijdstip 24-02-2019 om 10:00
meer details

 
Gereformeerde kerk Aarlanderveen
Bezoekadres:
Dorpsstraat 107
2445 AL Aarlanderveen
Tel: 0172-571546

Postadres:
Postbus 1012
2445 ZG  Aarlanderveen

Kerkenraad:

 
 
Twitter
 
Website
Heeft u vragen, opmerkingen of aanvullingen op deze website?
Neem dan a.u.b. contact op met de webredactie

Privacyverklaring
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.