PKN
Gereformeerde Kerk Aarlanderveen
 
Overzicht Regionale Agenda juni 2019 Overzicht Regionale Agenda juni 2019
Overzicht Regionale Agenda juni 2019
Zo. 2 juni 9.30 uur Slotdienst. Voorganger: mw. M. Gehrels. Aarlanderveen, Geref. kerk
Zo. 2 juni 9.30 uur Plusdienst. Zevenhoven, Dorpskerk
Zo. 2 juni 18.30 uur Zangdienst. Ter Aar, Herv. kerk
Wo. 5 juni 19.30 uur Pinksternoveen. Ter Aar, Geref. kerk
Zo. 9 juni 9.30 uur Zomerdienst aan het meer. Alphen a.d. Rijn. Zegerplas, locatie: T-stijger. Thema: 'Ken je mij?'
Zo. 9 juni 9.30 uur Pinksterdienst. Nieuwkoop, Herv. kerk. Na de dienst koffiedrinken in de Kath. kerk/ parochiehuis
Ma. 10 juni 10.00 uur Openluchtdienst. Thema: 'De Geest doorbreekt de grenzen'. Muziek: De Weg Band uit Mijdrecht. Voorganger: dhr. Gerrit de Haan. Woerdense Verlaat, Kerkplein bij de Geref. kerk
Za. 15 juni t/m 29 juni Expositie van schilderijen en foto's. Ter Aar, Geref. kerk
Zo. 16 juni 19.00 uur Jeugddienst. Muziek 'Latreia' Aalsmeer. Woerdense Verlaat. Geref. kerk
Zo. 23 juni 9.30 uur Dienst voor jong en oud. Ter Aar, Geref. kerk
Zo. 30 juni 9.30 uur Gezinsdienst. Ter Aar, Herv. kerk. M.m.v. kinderkoor 'Joy' uit Gouda. Voorganger: dhr. J.P. Molenaar uit Zevenhuizen.
Zo. 30 juni 9.30 uur Jeugddienst. Voorganger mw. ds. P.M. Sonnenberg, Alphen a.d. Rijn. Aarlanderveen, Geref. kerk
Zo. 30 juni 18.30 uur Taizé-viering. Nieuwkoop. Geref. kerk aan de Achterweg. Voorganger: mevr. ds. Durkje Sikkema, Zoetermeer.2 juni: Zangdienst waarin we vele bekende en geliefde liederen gaan zingen. Voorganger ds. C.v.d. Berg uit Gouda.

2 juni: Slotdienst: gezamenlijke dienst met de Hervormde gemeente. Voorganger: mw. M. Gehrels, Amsterdam

5 juni: Gereformeerde Kerk Ter Aar: Ieder jaar zijn er tussen Hemelvaart en Pinksteren diensten, waarin al biddend, zingend en mediterend de tijd wordt doorgebracht tussen Jezus’ Hemelvaart en het ontvangen van de Heilige Geest. Er zitten negen dagen tussen deze feestdagen, vandaar “noveen”, wat “negen” betekent. Iedere avond is er een dienst in een andere kerk ergens in het Groene Hart. Op deze woensdagavond vindt de Pinksternoveen plaats in de Gereformeerde Kerk van Ter Aar. Een vuur wordt iedere avond van de ene kerk naar de andere gebracht. Zo houden we de vlam brandend.

9 juni: Zegerplas, Alphen aan den Rijn: Op zondag 9 juni is van 9.30 tot 11.00 uur opnieuw een unieke openluchtdienst als onderdeel van het Zomerspektakel aan het Meer. Dit jaar met als thema: “Ken je mij?”. Een professionele band met lokale vocalisten zal de liederen begeleiden. Spreker Wim Hoddenbagh en Rik Zuthpen, alias 'De Droominee' zullen ook aanwezig zijn bij de kerkdienst. Trijntje Oosterhuis zal een paar liederen zingen, waaronder “Ken je mij?” Ook voor de kinderen zal er dit keer weer genoeg te doen zijn. Er doen dit jaar 20 kerken uit Alphen aan den Rijn en omgeving mee.

10 juni Openluchtdienst: Thema voor 2e Pinksterdag 10 juni 2019
De Geest doorbreekt de grenzen
Spreker: Dhr. Gerrit de Haan
Muziek: De Weg Band uit Mijdrecht
We collecteren dan ook weer voor Margreet Smit Muskathlon Tanzania
 
16 juni Jeugddienst Gereformeerde Kerk WV, voorganger ds. Jan Willem van Dijk,
Muziek  Latreia Aalsmeer

15 t/m 29 juni: Gereformeerde Kerk Ter Aar: Deze periode worden in Ter Aar kunstweken georganiseerd. Op verschillende locaties is kunst te bezichtigen. De Gereformeerde Kerk stelt haar kerkzaal open als expositieruimte. Er zullen een foto- en schilderijenexpositie te zien zijn. De kerk is op verschillende tijden in de week open. Toegang is gratis.

23 juni: Gereformeerde Kerk Ter Aar: Op zondag 23 juni is er een dienst voor jong en oud die in het teken staat van muziek. Gemeenteleden kunnen zelf muziek maken en het orkest zal enige liederen begeleiden. Ook zal er aandacht zijn voor de schilderijen en foto’s die in de kerk hangen vanwege de kunstweken.

30 juni: Jeugddienst: gezamenlijke dienst met de Hervormde gemeente. Voorganger: mw. ds. P.M. Sonnenberg, Alphen a/d Rijn

30 juni: Gezinsdienst  Herv. Kerk Ter Aar  m.m.v. kinderkoor Joy  uit Gouda.  Voorganger:  Dhr. J.P. Molenaar uit Zevenhuizen  

Regionale jeugdagenda van de kleine gemeentes rond Ter Aar juni 2019.
23 juni 9.30 uur Dienst voor jong en oud Ter Aar Gereformeerde kerk      Oostkanaalkade 2
30 juni 9.30 uur Jeugddienst Aarlanderveen Gereformeerde kerk Dorpsstraat 107
30 juni 9.30 uur Gezinsdienst Ter Aar Hervormde kerk Aardamseweg 3
 
Wijkindeling: Wijkindeling:
Wijkindeling:
Wijk I: Ter Aar, Alphen a/d Rijn, Langeraar,
Nieuwkoop
A.F. Mourits-Blom                                                              tel. 0172-572080
 
Wijk II: Dokter van der Windhof, Maarten
Bogaardhof, Zuideinde
M.C. Verburg-Smit                                                             tel. 0172-573541
 
Wijk III: Achtermiddenweg, Dorpsstraat, Hogedijk,
Jacob van Damstraat, Kerkvaartsweg, Machineweg,
Noordeinde, Stationsweg, Van der Leeplein
Tijdelijk: A.F. Mourits-Blom en M.C. Verburg-Smit                                     
 
Jeugd en jongeren
P. Cornelissen                                                                     tel. 06-22262984
 
 
Avondmaalsproject 2017 en 2018 Avondmaalsproject 2017 en 2018


Misschien heeft u in de afgelopen maanden in de krant of een kerkblad al iets gelezen over het aanstaande vertrek van ds. Rik Mager als predikant van Zevenhoven en Woerdense Verlaat. Met zijn echtgenote Caroline wordt hij door de Gereformeerde Zendingsbond, een zendingsorganisatie binnen de PKN, uitgezonden naar Rwanda.
Het echtpaar Mager heeft de kerkelijke gemeenten die deel uitmaken van de classis Alphen a/d Rijn gevraagd hun werk financieel te steunen. De kerkenraad heeft daarom in zijn vergadering van 16 november j.l.  besloten de  5 avondmaalcollectes in 2017 voor dit doel te bestemmen. 
Het echtpaar Mager heeft inmiddels laten weten blij verrast te zijn met onze steun voor hun werk en voorgesteld op een doordeweekse avond in januari of begin februari bij ons langs te komen om nader kennis met hen te maken en meer over hun werk voor de GZB te vertellen. Daarop vooruitlopend alvast wat informatie.
 
Wie zijn wij?
Rik studeerde Theologie in Apeldoorn, Amsterdam en Tübingen (Duitsland). Hij heeft ervaring als gemeentepredikant in twee gemeenten in het Groene Hart. Zijn hart ligt bij toerusting en jeugdwerk. Het is geweldig om te zien hoe mensen door Gods Geest veranderen en groeien in geloof. Als theologisch trainer zal hij een curriculum ontwikkelen en voorgangers opleiden om op een Bijbelse manier de plaatselijke gemeenten te dienen en op te bouwen. Zo is de kerk dienstbaar aan de mensen.
Caroline studeerde Orthopedagogiek in Utrecht en Amsterdam. Ze heeft gewerkt als dyslexiespecialist in het basisonderwijs. Ze geniet van kinderen die eerst dachten iets niet te kunnen en in de loop van de tijd helemaal  opbloeien en zelfvertrouwen krijgen.  Zij zal haar kennis inzetten
om kinderen met minder kansen een toekomstperspectief  te geven.
 
Uitzending
Vanuit de Protestantse Gemeente Zevenhoven en de Gereformeerde Kerk van Woerdense Verlaat hopen we begin 2017 uitgezonden te worden naar Kamembe, een plaats in het zuidwesten van Rwanda, om onze theologische en orthopedagogische kennis en ervaring in te zetten voor het Koninkrijk van God. Dit doen we samen met de Anglicaanse kerk in het bisdom Cyangugu.
De GZB wil mensen bereiken met het evangelie, zodat ze gaan leven zoals God het bedoelt. Daarom is het belangrijk dat gemeenten we- reldwijd met elkaar verbonden worden om elkaar te helpen en van elkaar te leren.
In Rwanda werkt de GZB samen met de Anglicaanse kerk om dat doel handen en voeten te geven.
Samen met de Protestantse Gemeente Zevenhoven, de Gereformeerde Kerk van Woerdense Verlaat en de GZB is het echtpaar Mager in februari 2017 uitgezonden naar Rwanda om hun theologische en orthpedagogische kennis en ervaring in te zetten voor het Koninkrijk van God.
U kunt hen volgen via  www.gzb.nl/duizendheuvelsvolvreugde

 
 
 

Voorbereiding Heilig Avondmaal
datum en tijdstip 16-06-2019 om 09:30
meer details

Viering Heilig Avondmaal
datum en tijdstip 23-06-2019 om 09:30
meer details

Jeugddienst in Gereformeerde Kerk
datum en tijdstip 30-06-2019 om 09:30
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 07-07-2019 om 09:30
meer details

Vakantiedienst Gereformeerde Kerk
datum en tijdstip 14-07-2019 om 09:30
meer details

 
Gereformeerde kerk Aarlanderveen
Bezoekadres:
Dorpsstraat 107
2445 AL Aarlanderveen
Tel: 0172-571546

Postadres:
Postbus 1012
2445 ZG  Aarlanderveen

Kerkenraad:

 
 
Twitter
 
Website
Heeft u vragen, opmerkingen of aanvullingen op deze website?
Neem dan a.u.b. contact op met de webredactie

Privacyverklaring
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.