PKN
Gereformeerde Kerk Aarlanderveen
 
Overzicht Regionale Agenda mei  2019 Overzicht Regionale Agenda mei  2019
Overzicht Regionale Agenda mei  2019
Za. 4 mei 15.30 uur Bijeenkomst in Geref. kerk in Nieuwkoop. 'Met gevaar voor eigen leven'.
Zo. 5 mei 9.30 uur Plusdienst. Zevenhoven, Dorpskerk
Zo. 5 mei 19.00 – 20.30 uur Sing-in. Rijnsaterwoude, Woudse Dom
Di. 7 mei 20.00 uur Informele avond met Rik en Caroline Mager. Inloop vanaf 19.30 uur. Zevenhoven, Dorpskerk
Do. 9 mei 20.00 uur Vergadering Ring Alphen a.d. Rijn. Met als sprekers Rik en Caroline Mager. Zevenhoven, Dorpskerk. Inloop vanaf 19.30 uur.
Za. 11 mei 9.00 uur Plantjesmarkt t.b.v. Noodfonds Nieuwkoop 'ONE' bij de Geref. kerk aan de Achterweg. N'koop
Za. 18 mei voor de jeugd Nacht Zonder Dak. Zwammerdam, bij de Dorpskerk, Kerkplein 7.
Zo. 19 mei 9.30 uur Top 2000 dienst. Zwammerdam, Dorpskerk
Zo. 19 mei 12.00 – 13.30 uur Kliederkerk. Rijnsaterwoude, Kerk en Schoolhuis
Zo. 19 mei 18.30 uur Jeugddienst. Ter Aar, Herv. kerk. M.m.v. een gospelkoor. Voorganger: drs. Johan Mulder uit Hilversum.
Zo. 19 mei 18.30 uur Avondgebed/ Leerhuis. Nieuwkoop, Herv. kerk. Voorganger: ds. H.J. Prosman
Do. 30 mei 9.30 uur Hemelvaartsdag. Gezamenlijke dienst in Leimuiden.

Toelichting:
5 mei: Voor de pauze zullen er liederen worden gezongen n.a.v. thema. Na de pauze worden er verzoeknummers gezongen.
19 mei: Jeugddienst   Herv. Kerk Ter Aar  m.m.v. een gospelkoor. Voorganger: Drs. Johan Mulder uit Hilversum.
19 mei: Kliederkerk voor de jongeren t/m 12 jaar. N.a.v. Bijbelverhaal wordt hieraan op een creatieve wijze gestalte gegeven. Dit wordt afgesloten met maaltijd met de ouders.


Regionale jeugdagenda van de kleine gemeentes rond Ter Aar mei  2019.
 
datum   tijd dienst of activiteit plaats kerk of gebouw
en adres
 
19 mei
 
18.30
uur
Jeugddienst Ter Aar Hervormde kerk
Aardamseweg 3
 
Wijkindeling: Wijkindeling:
Wijkindeling:
Wijk I: Ter Aar, Alphen a/d Rijn, Langeraar,
Nieuwkoop
A.F. Mourits-Blom                                                              tel. 0172-572080
 
Wijk II: Dokter van der Windhof, Maarten
Bogaardhof, Zuideinde
M.C. Verburg-Smit                                                             tel. 0172-573541
 
Wijk III: Achtermiddenweg, Dorpsstraat, Hogedijk,
Jacob van Damstraat, Kerkvaartsweg, Machineweg,
Noordeinde, Stationsweg, Van der Leeplein
Tijdelijk: A.F. Mourits-Blom en M.C. Verburg-Smit                                     
 
Jeugd en jongeren
P. Cornelissen                                                                     tel. 06-22262984
 
 
Avondmaalsproject 2017 en 2018 Avondmaalsproject 2017 en 2018


Misschien heeft u in de afgelopen maanden in de krant of een kerkblad al iets gelezen over het aanstaande vertrek van ds. Rik Mager als predikant van Zevenhoven en Woerdense Verlaat. Met zijn echtgenote Caroline wordt hij door de Gereformeerde Zendingsbond, een zendingsorganisatie binnen de PKN, uitgezonden naar Rwanda.
Het echtpaar Mager heeft de kerkelijke gemeenten die deel uitmaken van de classis Alphen a/d Rijn gevraagd hun werk financieel te steunen. De kerkenraad heeft daarom in zijn vergadering van 16 november j.l.  besloten de  5 avondmaalcollectes in 2017 voor dit doel te bestemmen. 
Het echtpaar Mager heeft inmiddels laten weten blij verrast te zijn met onze steun voor hun werk en voorgesteld op een doordeweekse avond in januari of begin februari bij ons langs te komen om nader kennis met hen te maken en meer over hun werk voor de GZB te vertellen. Daarop vooruitlopend alvast wat informatie.
 
Wie zijn wij?
Rik studeerde Theologie in Apeldoorn, Amsterdam en Tübingen (Duitsland). Hij heeft ervaring als gemeentepredikant in twee gemeenten in het Groene Hart. Zijn hart ligt bij toerusting en jeugdwerk. Het is geweldig om te zien hoe mensen door Gods Geest veranderen en groeien in geloof. Als theologisch trainer zal hij een curriculum ontwikkelen en voorgangers opleiden om op een Bijbelse manier de plaatselijke gemeenten te dienen en op te bouwen. Zo is de kerk dienstbaar aan de mensen.
Caroline studeerde Orthopedagogiek in Utrecht en Amsterdam. Ze heeft gewerkt als dyslexiespecialist in het basisonderwijs. Ze geniet van kinderen die eerst dachten iets niet te kunnen en in de loop van de tijd helemaal  opbloeien en zelfvertrouwen krijgen.  Zij zal haar kennis inzetten
om kinderen met minder kansen een toekomstperspectief  te geven.
 
Uitzending
Vanuit de Protestantse Gemeente Zevenhoven en de Gereformeerde Kerk van Woerdense Verlaat hopen we begin 2017 uitgezonden te worden naar Kamembe, een plaats in het zuidwesten van Rwanda, om onze theologische en orthopedagogische kennis en ervaring in te zetten voor het Koninkrijk van God. Dit doen we samen met de Anglicaanse kerk in het bisdom Cyangugu.
De GZB wil mensen bereiken met het evangelie, zodat ze gaan leven zoals God het bedoelt. Daarom is het belangrijk dat gemeenten we- reldwijd met elkaar verbonden worden om elkaar te helpen en van elkaar te leren.
In Rwanda werkt de GZB samen met de Anglicaanse kerk om dat doel handen en voeten te geven.
Samen met de Protestantse Gemeente Zevenhoven, de Gereformeerde Kerk van Woerdense Verlaat en de GZB is het echtpaar Mager in februari 2017 uitgezonden naar Rwanda om hun theologische en orthpedagogische kennis en ervaring in te zetten voor het Koninkrijk van God.
U kunt hen volgen via  www.gzb.nl/duizendheuvelsvolvreugde

 
 
 

Kerkdienst
datum en tijdstip 26-05-2019 om 09:30
meer details

Hemelvaartsdag
datum en tijdstip 30-05-2019 om 09:30
meer details

Slotdienst winterwerk in GK
datum en tijdstip 02-06-2019 om 09:30
meer details

Pinksteren
datum en tijdstip 09-06-2019 om 09:30
meer details

 
Gereformeerde kerk Aarlanderveen
Bezoekadres:
Dorpsstraat 107
2445 AL Aarlanderveen
Tel: 0172-571546

Postadres:
Postbus 1012
2445 ZG  Aarlanderveen

Kerkenraad:

 
 
Twitter
 
Website
Heeft u vragen, opmerkingen of aanvullingen op deze website?
Neem dan a.u.b. contact op met de webredactie

Privacyverklaring
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.