PKN
Gereformeerde Kerk Aarlanderveen
 
Regionale agenda van de kleine gemeentes rond Ter Aar voor maart 2019 Regionale agenda van de kleine gemeentes rond Ter Aar voor maart 2019

Overzicht Regionale agenda van de kleine gemeentes rond Ter Aar voor maart 2019

Vr. 1 mrt. 19.30 uur. Wereldgebedsdag. Nieuwkoop. Remonstrantse kerk.
Zo. 3 mrt. 18.30 uur Ontmoetingsdienst. Nieuwkoop. Hervormde kerk
Zo. 3 mrt. 9.30 uur Plusdienst. Zevenhoven. Dorpskerk
Zo. 3 mrt. 10.00 uur Dienst met muzikale medewerking v.d. Jostiband. Zwammerdam. Dorpskerk, Kerkplein 7.
Zo. 10 mrt. 15.00 uur Concert Elnara Meurmans, operazangeres. Rijnsaterwoude. Woudse Dom, Het Schoolhuis is open vanaf 14 uur.
Ma. 11 mrt. 20.00 uur Leerhuis Kerk en Israël. Alphen a.d. Rijn. Goede Herderkerk. Inleider: dr. P.J.M. van Midden. Onderwerp: 'Waarom je het Nieuwe Testament niet kunt begrijpen als je het Oude Testament/ de Hebreeuwse bijbel niet kent'.
Wo. 13 mrt. 20.00 uur Bidstond voor gewas en arbeid. Ter. Aar. Geref. kerk
Wo. 13 mrt. 19.30 uur Biddag voor gewas en arbeid. M.m.v. Wegerifcantorij. Nieuwkoop. Herv. kerk
Zo. 17 mrt. 18.30 uur Evensong. M.m.v. Zanggroep 'Spirit'.
Zo. 17 mrt. 19.00 uur Sing-in. Rijnsaterwoude. Woudse Dom
Wo. 20 mrt. 19.30 uur Oecumenisch avondgebed. Nieuwkoop. Hervormde kerk.
Zo. 24 mrt. 12.00 – 13.30 uur. Kliederkerk. R.K. St. Jan de Doper-kerk, Leimuiden
Zo. 24 mrt. 10.00 uur Gezinsdienst. Aarlanderveen. Gereformeerde kerk, Dorpsstraat 107.
Zo. 24 mrt. 19.30 uur The Psalm Project. Zevenhoven. Dorpskerk
Wo. 27 mrt. 19.30 uur Oecumenisch avondgebed. Nieuwkoop. Hervormde kerk.

Toelichting agenda:

10 maart Concert van Elnara Meurmans, Russische operazangeres die zichzelf begeleid op accordeon. Ze zingt Russische volksliederen en Italiaanse liederen van onder anderen Puccini. 10 maart om 15 uur in de Woudse Dom. Vanaf 14 uur en na het concert is het Schoolhuis open voor een drankje. Entreekaarten zijn 5 euro. In voorverkoop via het Schoolhuis( mail: rek.nr.
NL13RABO0188962611). En ook zijn aan de deur kaarten te verkrijgen.

13 maart Ger. Kerk, Ter Aar: Midden in de week een uur stilstaan bij wat God ons geschonken heeft aan het gewas op de velden en de vreugde van zinvol werk.

17 maart Sing-in. N.a.v. thema worden voor de pauze liederen gezongen. Na de pauze worden er liederen gezongen op verzoek.

24 maart Kliederkerk- Gezamenlijke ontmoeting met kinderen van 4-12 jr. en ouders van 3 kerken.. Op laagdrempelige wijze wordt een bijbelgedeelte uitgewerkt en word afgesloten met maaltijd. Ook belangstellenden zijn van harte welkom.

24 maart Gezinsdienst: gezamenlijke dienst met de Hervormde gemeente.

 

 
Wijkindeling: Wijkindeling:

Wijkindeling:
Wijk I: Ter Aar, Alphen a/d Rijn, Langeraar,
Nieuwkoop
A.F. Mourits-Blom                                                              tel. 0172-572080
 
Wijk II: Dokter van der Windhof, Maarten
Bogaardhof, Zuideinde
M.C. Verburg-Smit                                                             tel. 0172-573541
 
Wijk III: Achtermiddenweg, Dorpsstraat, Hogedijk,
Jacob van Damstraat, Kerkvaartsweg, Machineweg,
Noordeinde, Stationsweg, Van der Leeplein
Tijdelijk: A.F. Mourits-Blom en M.C. Verburg-Smit                                     
 
Jeugd en jongeren
P. Cornelissen                                                                     tel. 06-22262984
 

 
Avondmaalsproject 2017 en 2018 Avondmaalsproject 2017 en 2018Misschien heeft u in de afgelopen maanden in de krant of een kerkblad al iets gelezen over het aanstaande vertrek van ds. Rik Mager als predikant van Zevenhoven en Woerdense Verlaat. Met zijn echtgenote Caroline wordt hij door de Gereformeerde Zendingsbond, een zendingsorganisatie binnen de PKN, uitgezonden naar Rwanda.
Het echtpaar Mager heeft de kerkelijke gemeenten die deel uitmaken van de classis Alphen a/d Rijn gevraagd hun werk financieel te steunen. De kerkenraad heeft daarom in zijn vergadering van 16 november j.l.  besloten de  5 avondmaalcollectes in 2017 voor dit doel te bestemmen. 
Het echtpaar Mager heeft inmiddels laten weten blij verrast te zijn met onze steun voor hun werk en voorgesteld op een doordeweekse avond in januari of begin februari bij ons langs te komen om nader kennis met hen te maken en meer over hun werk voor de GZB te vertellen. Daarop vooruitlopend alvast wat informatie.
 
Wie zijn wij?
Rik studeerde Theologie in Apeldoorn, Amsterdam en Tübingen (Duitsland). Hij heeft ervaring als gemeentepredikant in twee gemeenten in het Groene Hart. Zijn hart ligt bij toerusting en jeugdwerk. Het is geweldig om te zien hoe mensen door Gods Geest veranderen en groeien in geloof. Als theologisch trainer zal hij een curriculum ontwikkelen en voorgangers opleiden om op een Bijbelse manier de plaatselijke gemeenten te dienen en op te bouwen. Zo is de kerk dienstbaar aan de mensen.
Caroline studeerde Orthopedagogiek in Utrecht en Amsterdam. Ze heeft gewerkt als dyslexiespecialist in het basisonderwijs. Ze geniet van kinderen die eerst dachten iets niet te kunnen en in de loop van de tijd helemaal  opbloeien en zelfvertrouwen krijgen.  Zij zal haar kennis inzetten
om kinderen met minder kansen een toekomstperspectief  te geven.
 
Uitzending
Vanuit de Protestantse Gemeente Zevenhoven en de Gereformeerde Kerk van Woerdense Verlaat hopen we begin 2017 uitgezonden te worden naar Kamembe, een plaats in het zuidwesten van Rwanda, om onze theologische en orthopedagogische kennis en ervaring in te zetten voor het Koninkrijk van God. Dit doen we samen met de Anglicaanse kerk in het bisdom Cyangugu.
De GZB wil mensen bereiken met het evangelie, zodat ze gaan leven zoals God het bedoelt. Daarom is het belangrijk dat gemeenten we- reldwijd met elkaar verbonden worden om elkaar te helpen en van elkaar te leren.
In Rwanda werkt de GZB samen met de Anglicaanse kerk om dat doel handen en voeten te geven.
Samen met de Protestantse Gemeente Zevenhoven, de Gereformeerde Kerk van Woerdense Verlaat en de GZB is het echtpaar Mager in februari 2017 uitgezonden naar Rwanda om hun theologische en orthpedagogische kennis en ervaring in te zetten voor het Koninkrijk van God.
U kunt hen volgen via  www.gzb.nl/duizendheuvelsvolvreugde

 

 
 

Kerkdienst
datum en tijdstip 31-03-2019 om 10:00
meer details

 
Gereformeerde kerk Aarlanderveen
Bezoekadres:
Dorpsstraat 107
2445 AL Aarlanderveen
Tel: 0172-571546

Postadres:
Postbus 1012
2445 ZG  Aarlanderveen

Kerkenraad:

 
 
Twitter
 
Website
Heeft u vragen, opmerkingen of aanvullingen op deze website?
Neem dan a.u.b. contact op met de webredactie

Privacyverklaring
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.