PKN
Gereformeerde Kerk Aarlanderveen
 
Een nieuw seizoen Een nieuw seizoen
De zomer is voorbij en de herfst lijkt al begonnen te zijn. De tijd gaat hard en snel aan ons voorbij en in die tijd kan er een hoop gebeurd zijn.
Een zomer waarin vooral de beelden van alle vluchtelingen niet aan je aandacht konden ontkomen. Hoe erg moet het zijn, wil je, met je soms nog heel jonge gezin, vertrekken uit je vaderland waar je het op materieel gebied goed had. Dat doe je niet zomaar. Of anderen die hun hele familie achterlaten en niet weten of je elkaar ooit nog terug zal zien. Een moeilijk probleem voor jezelf, voor Europa en voor de wereld. Want, hoe moet je hiermee om-gaan? Een dilemma waar je niet zomaar een antwoord op hebt. Laten we proberen hulp te bieden, al is het in eerste instantie alleen financieel. Misschien kunnen we later op een andere manier ons medeleven laten blijken.

Het winterseizoen is alweer van start gegaan, de eerste kerkenraadsvergadering hebben we achter de rug. Verschillende datums voor activiteiten zijn gepland en met nieuwe energie beginnen we aan een nieuw seizoen.

Catechisatie
Voor de catechisatie is iedereen uitgenodigd die daarvoor in aanmerking komt. We hopen dat we weer een inspirerend seizoen met elkaar mogen hebben.
Als er mensen, oud of jong, zijn die belijdenis van hun geloof willen doen, wilt u of jij dit dan aan mij laten weten of aan onze jeugdouderling Rudy van Vliet? Dan kunnen we samen met u en jou afspraken maken hoe en wanneer we dit gaan doen!

Bijbelstudiekring 50+
De Bijbelstudiekring is van start gegaan op maandag 21 september. We bespreken dit jaar “Jezus in het Johannesevangelie”. De avonden beginnen om 20.00 uur in de consistoriekamer van de kerk. 
Weet dat u welkom bent op een van deze avonden.

Keukentafelgroep
Deze groep is begonnen op woensdag 23 september. De bijeenkomsten houden we bij elkaar thuis, op de dinsdag- of woensdagavond. We starten om 20.00 uur.
Met elkaar volgen we het boekje over de Hebreeën van ds. A. Troost, maar daar wijken we regelmatig vanaf als er  zich andere thema’s voordoen. We vullen de avonden in zoals wij het met elkaar prettig vinden. Er is alle ruimte voor eigen inbreng.
Vind je het een goed idee om je aan te sluiten bij de groep of wil je meehelpen een kerkdienst voor te bereiden, laat je verrassen en sluit je bij ons aan.

De kerkenraad en ik hopen dat we elkaar mogen tegenkomen bij een van de bovengenoemde activiteiten.

Weet dat alle mensen die zich voor al deze activiteiten inzetten, dit voor u en jou doen en dat we op deze manier de gemeente van Christus gestalte willen geven. Dat we ons door het gebed gedragen mogen weten. 
 
Heer, bidden lukt niet altijd, hoe goed we het ook bedoelen,
maar als het lukt, dan sluit de cirkel, en voel je diep van binnen,
de heelheid die er is tussen U, de gemeente en elkaar!

Met vriendelijke groet,
mevr. J. (Joke) Pennewaard-Duiveman
terug
 
 

Gezamenlijke dienst met de Maranathakerk
datum en tijdstip 14-07-2024 om 09:30
meer details

Openlucht kerkdienst
datum en tijdstip 21-07-2024 om 09:30
De liturgie van deze dienst is online beschikbaar. meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 28-07-2024 om 09:30
meer details

 
Gereformeerde kerk Aarlanderveen
Bezoek- en postadres:
Dorpsstraat 107
2445 AL Aarlanderveen
Tel: 0172-571546

Kerkenraad:
scriba@gereformeerdekerkaarlanderveen.nl
 
 
Website
Heeft u vragen, opmerkingen of aanvullingen op deze website?
Neem dan a.u.b. contact op met de webredactie

Privacyverklaring
 
 
Gereformeerdekerkaarlanderveen.nl wordt gehost door Protestantsekerk.net, een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V. - Copyright 2014-2024 Gereformeerde Kerk Aarlanderveen